Интервјуа со Генералниот Директор/Претседател на Управниот Одбор на Алкалоид АД Скопје