29 дек. 2022 г.

Обраќање до вработените од страна на Генералниот директор/Претседател на Управен одбор, Живко Мукаетов