12 апр. 2017 г.

Известување за достава на трансакциски сметки

АЛКАЛОИД АД Скопје ги известува своите акционери дека почнувајќи од 17.05.2017 година ќе врши исплата на дивиденда за 2016 година.

Право на исплата на дивиденда за 2016 година имаат сите акционери на АЛКАЛОИД АД Скопје кои се евидентирани во книгата на акции на ден 21.04.2017 година

Се повикуваат сите акционери (физички и правни лица) со право на дивиденда за 2016 година, кои немаат доставено податоци за своите трансакциски и жиро сметки да се јават во друштвото најдоцна до 12.05.2017 година, на телефонскиот број 3104-252 - Реферат акционерство и имотни прашања.