3 апр. 2020 г.

Известување во врска Годишното собрание на акционери

Во согласност со Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба, објавена во Службен весник на РСМ бр.87 од 2.4.2020 година, АЛКАЛОИД АД Скопје известува дека Седницата на Годишното собрание на акционери ќе се одржи на ден 6.4.2020 година (понеделник), со почеток во 8:00 часот во деловните простории на Друштвото, Бул. Александар Македонски бр.12, Скопје.