19 мај 2022 г.

ЗАПОЧНА ИСПЛАТАТА НА ДИВИДЕНДАТА


АЛКАЛОИД АД Скопје, на 18.5.2022 година, започна со исплата на дивидендата за акционерите во компанијата за 2021 година. Во согласност со одлуката донесена на Собранието на акционери, на акционерите во АЛКАЛОИД им се исплатува дивиденда за 2021 година во висина од 396,00 денари нето, односно 440,00 денари бруто за една акција.


Дивидендата, која акционерите на АЛКАЛОИД ја добиваат за 2021 година, е за 10% поголема од дивидендата што им беше исплатена за 2020 година на нето-основа.