10 мај 2018 г.

Алкалоид АД Скопје – добитник на наградата „Кристално Ѕвоно“ за 2017 година

Алкалоид АД Скопје ја доби наградата „Кристално ѕвоно“ за најтранспарентно акционерско друштво котирано на Македонска берза АД Скопје, за 2017 година.

Наградата беше доделена во рамките на деветнаесеттата годишна конференција во организација на Македонската берза АД Скопје, одржана на 4-ти мај 2018 година.

Оваа награда претставува уште едно признание за нивото на корпоративното управување, транспарентноста во работењето и квалитетот на комуникацијата со инвеститорите, институциите, медиумите и јавноста воопшто.