MEDICAL


Причина за зголемен ризик од инфекција се валканите раце, па како резултат на тоа од голема важност е нивната дезинфекција.

Дезинфекцијата претставува отстранување на сите бактерии, причинители на многу заразни болести. Medical гелот,цврстиот сапун и течниот сапун се наменети токму за дезинфекција на рацете и се препарати кои имаат моќ да  дејствуваат и да ги уништат бактериите од кожата.