9 авг. 2021 г.

Еден работен ден во Алкалоид

Интервју со Елизабета Караџинска

„Мојот работен ден носи постојана динамика и предизвици од различен тип. Секогаш на прво место е посветеноста за квалитет, усогласеност со највисоките стандарди и континуирано подобрување на Фармацевтскиот систем за квалитет во рамки на Интегрираниот менаџмент систем на Алкалоид.

Потрагата по нови знаења, наука базирана на докази, добри практики и коректна имплементација на барањата на добрата производна пракса ме инспирира и мотивира секој нов ден.


Во секојдневна комуникација со колегите, во рамки на мултидисциплинарни тимови со експерти од различни области, разменуваме идеи и конструктивно разрешуваме дилеми со заедничка крајна цел: грижа и зачувување на здравјето на нашите корисници, водени од нашето мото „Здравјето пред сѐ“.


Чест и привилегија е да се учи и работи со професионалци со највисоко ниво на експертиза и интегритет. Задоволството е неизмерно кога трудот и квалитетот се потврдува преку секој нов и обновен сертификат за сообразност од регулаторни и сертификациони тела, а особено преку задоволството на нашите корисници и партнери.


Доколку имате желба за учење, способност за аналитичко размислување и преиспитување и мотивација за динамична работа, придружете се кон нашиот тим заеднички да ја продолжиме и надградиме нашата успешна приказна.“ - Елизабета Караџинска, Обезбедување Квалитет