13 јун. 2022 г.

Eден работен ден во Алкалоид -

Интервју со Наталија Мисајловска

„Процесите на производство преку кои добиваме конечни производи се разнолики и зависат од претходно дефинираните карактеристики на производот уште во раната фаза на развој. Секој производствен процес е составен од повеќе различни технолошки постапки, најчесто влажна гранулација, хомогенизација, формирање таблети и филм обложување.


Сите овие технолошки постапки се карактеризираат и со одредени критични точки, кои директно влијаат врз крајниот квалитет на производот. Преку контролата на овие критични точки го вградуваме квалитетот во текот на самиот процес на производство, што, всушност, претставува и наша клучнa улога во секој производствен процес.


Основа на нашето секојдневно работење се добро воспоставениот систем за квалитет и почитувањето на строгите нормативи за добра производствена пракса“, - Наталија Мисајловска, Производство Цврсти форми.


Бидете и вие дел од тимот на „Алкалоид“ и започнете ја својата Алкариера веднаш! Испратeте ја својата апликација на career@alkaloid.com.mk.