30 апр. 2014 г.

Годишни финансиски извештаи на здруженија и фондации

Согласно одредбите од Законот за Здруженија на граѓани и фондации, Алкалоид АД Скопје ги објавува годишните финансиски извештаи за Фондацијата „Трајче Мукаетов“ и за шаховскиот клуб „Алкалоид“ за годината завршена на 31 декември 2013 година:

1. Финансиски извештаи за Фондацијата „Трајче Мукаетов

2. Финансиски извештаи за шаховскиот клуб „Алкалоид