29 апр. 2015 г.

Годишни финансиски извештаи на здруженија и фондации

Согласно одредбите од Законот за Здруженија на граѓани и фондации, Алкалоид АД Скопје ги објавува годишните финансиски извештаи на Фондацијата „Трајче Мукаетов“ и на шаховскиот клуб „Алкалоид“ за годината завршена на 31 декември 2014 година:

1. Финансиски извештаи за Фондацијата „Трајче Мукаетов

2. Финансиски извештаи за шаховскиот клуб „Алкалоид