29 јул. 2011 г.

Известување

Согласно измените и дополнувањата на Правилникот за котација на Македонска берза, објавуваме известување за бројот на акции со право на глас и процентот на учество на членовите на органите на управување на Алкалоид АД Скопје, како и известување за имињата на сопствениците кои поседуваат над 5% од акциите на друштвото со право на глас и процентот на нивното учество.

Членови на Управен ОдборБрој на акции% во вкупен број на издадени акции
Мукаетов Живко94,0006.57
Симоновска Цветанка20,0111.40
Глигорова Милкица15,7101.10
Јованов Ѓорѓи2,7670.19
Ицев Ќире2,2060.15
Членови на Надзорен Одбор
Мицајков Миодраг
8140.06
Џонов Илија2540.02
Кралевски Бојанчо
5,3160.37
Акционери со над 5% сопственост   
Мукаетов Живко94,0006.57
Јованова Билјана71,9315.03