АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Општ контакт

Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

mail

+ 389 2 310 40 00

mail

+ 389 2 310 40 14

mail

alkaloid@alkaloid.com.mk

Планирање на производство


Иван Илиевски

тел: + 389 2 310 43 12
емаил: iilievski@alkaloid.com.mk

Сите корпоративни контакти