АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Општ контакт

Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

mail

+ 389 2 310 40 00

mail

+ 389 2 310 40 14

mail

alkaloid@alkaloid.com.mk

Интергации и проектен менаџмент


Дорка Михајлова

е-меил: dmihajlova@alkaloid.com.mk

Сите корпоративни контакти