АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Општ контакт

Бул. Александар Македонски 12, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

mail

+ 389 2 310 40 00

mail

+ 389 2 310 40 14

mail

alkaloid@alkaloid.com.mk

Регулаторни работи


Наташа Вукиќевиќ

тел: + 389 2 310 40 86
е-меил: njovanovska@alkaloid.com.mk

Сите корпоративни контакти