20 мај 2015 г.

Започна исплата на дивиденда

Алкалоид АД Скопје на 20.05.2015 година започна со исплата на дивиденда на акционерите во компанијата за 2014 година.

Согласно одлуката донесена на Собранието на акционери, акционерите на Алкалоид добиваат бруто дивиденда за 2014 година во износ 210,00 денари за акција.

Дивидендата која акционерите на Алкалоид ја добиваат за 2014 година е за 5% поголема од дивидендата која им беше исплатена за 2013 година.