18 мај 2012 г.

Започна исплатата на дивидендата

Алкалоид АД Скопје на 16.05.2012 година ја започна исплатата на дивидендата на акционерите во компанијата за 2011 година.

Согласно одлуката на Собранието на акционери, сите акционери во Алкалоид добија нето дивиденда за 2011 година во износ од 160 денари, односно 177,78 денари бруто дивиденда за акција.


Дивидендата која акционерите на Алкалоид ја добија за 2011 година е за 6,7% поголема од дивидендата која им беше исплатена за 2010 година.