10 мар. 2022 г.

Еден работен ден во Алкалоид

Интервју со Викторија Велковска


„Секој работен ден во Производство - цврсти форми е приказна за себе, па тешко би било да опишам еден работен ден, но ќе се обидам да го направам тоа во неколку реченици. Работата во нашиот сектор е динамична, а секој ден е исполнет со најразлични предизвици.


Активностите врзани со организацијата на производството и со воспоставувањето на системот за квалитет, преку следење и контрола на производите уште од најраната фаза на производството, се основа на нашето работење. Тука е потребно брзо приспособување и изнаоѓање решение на секојдневните нови предизвици, а тоа ни нуди постојана можност да ја искажеме својата креативност и иновативност.

Соработката и комуникацијата со колегите од другите оддели, како и изнаоѓањето компромис и правилното искористување на можностите и на ресурсите во дадениот момент се само дел од нашите обврски. Активно учествуваме во давањето предлози и иницијативи за подобрување, со цел останување во чекор со сите новости од областа на фармацијата.


Искуството што се стекнува токму во Производство - цврсти форми е предност од секој аспект. Тоа е основата која би требало да ја има секој еден вработен во фармацевтската индустрија, затоа што оттука почнува сè и без тоа не може да се види големата слика. Затоа го сметам за привилегија тоа што сум дел од овој тим.“ - Викторија Велковска, Производство Цврсти форми.