14 јун. 2022 г.

Eден работен ден во Алкалоид

Интервју со Викторија Николовска

„Работата во Производство сама по себе се карактеризира со посебна динамика, која најчесто резултира со различни исходи и задачи во текот на работната недела. Мојот работен ден не е воопшто монотон, па неопходни се добри организациски вештини. Како раководител на смена, мојата улога е правилна и навремена организација и контрола на производствените процеси, кои се во согласност со системот за квaлитет на компанијата и со GMP-нормите. Учество во процесите на валидација, технологија на трансфер, истрага на девијации, управување со ризици и контрола на промени се само дел од активностите што ги извршувам заедно со колегите од различните оддели. За остварување на овие задачи, освен стручноста, неопходни и важни се и соработката и добрата комуникација, како интерно така и екстерно. Обуките, секојдневното пренесување знаење од колегите и меѓусебната поддршка се суштински дел од секојдневното работење.“ - Викторија Николовска, раководител на тим Формирање на фармацевски облик (ФФО) во Производство – цврсти форми.


Доколку се прашувате како би изгледал вашиот работен ден во „Алкалоид“, испратете ја својата апликација на [email protected] и започнете ја својата Алкариера!