16 мај 2018 г.

Исплата на дивиденда за 2018

Алкалоид АД Скопје започна исплата на дивиденда кон акционерите за 2017 година на 16.05.2018 година.

Согласно одлуката донесена на Годишното собрание на акционери, на акционерите на Алкалоид ќе им бидат исплатени 243,00 денари нето, или 270,00 денари бруто по акција.

Исплатата на дивиденда на акционерите на Алкалоид за 2017 година се зголеми за 8% во споредба со исплатата на дивиденда за 2016 година.